Time For Portfolio Contract HeNiBl

Een fotoshoot met 'gesloten beurzen'

Vaak vergeten en dan later een mogelijke bron van ergernis, het Time for Pictures/Portfolio (hierna TFP) contract. Een TFP-shoot houdt in dat iedereen meewerkt aan de foto shoot, en dat Iedereen het eindresultaat mag gebruiken zonder dat er in principe een geldelijke transactie aan ten grondslag ligt. Wij maken hiervoor dus goede afspraken.

De foto's van de shoot zijn standaard auteursrechtelijk beschermd en zijn en blijven eigendom van de fotograaf, tenzij anders in het contract wordt overeengekomen.

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden de foto's te gebruiken voor commerciële publicatie, ook niet op internet, en naamsvermelding van de fotograaf is verplicht.

Het aantal afgesproken foto's (min. 10) ontvang je digitaal, zodat je prints kunt maken voor eigen gebruik of publicatie op FB, Instagram of je eigen website.

Voor het bijbestellen van foto's worden kosten voor bewerking gerekend, deze zijn € 4,50 (*) per foto.

Voor iedere shoot wordt er gebruik gemaakt van een contract, zodat het duidelijk is welke de rechten en plichten zijn van fotograaf en model. Als om welke reden dan ook geen fysiek contract wordt afgesloten gelden altijd de voorwaarden op deze internetpagina.

MINDERJARIG

Het ondertekenen van het modelcontract is een voorwaarde voor iedere fotosessie. Als je nog geen 18 jaar bent, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordigers vooraf toestemming geven door het contract te ondertekenen.

ANNULEREN

Als je een geplande shoot niet kunt bijwonen en ons meer dan 24 uur van tevoren op de hoogte stelt, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren, of bij geen annulering wordt een bedrag van € 90, - in rekening gebracht. Bij wijziging binnen deze termijn wordt een bedrag van €12,50 ten behoeve van de wijziging in rekening gebracht.

COMMUNICATIE

OVER HET ALGEMEEN VINDT DE COMMUNICATIE OMTRENT DE PLANNING EN DE UITVOERING VAN DE SHOOT EN DE AFWERKING PLAATS VIA TELEFONISCH OF PERSONAL MESSAGE CONTACT (WHATSAPP, MESSENGER, INSTAGRAM, SMS, ETC) De fotograaf bewaart deze communicatie om toekomstige misverstanden te voorkomen.--

Als de link niet werkt, stuur dan even een bericht naar infor@henibl.nl. we sturen dan snel een voorbeeld naar je toe.--

(*) of een bij de opdracht overeengekomen bedrag..